**โปรเจคเด็กคอม เรื่อง ไข่ต้มเจ้าปัญหา**

Go down

**โปรเจคเด็กคอม เรื่อง ไข่ต้มเจ้าปัญหา**

ตั้งหัวข้อ  Romance_G on Wed Apr 21, 2010 7:42 pm

นี่ก็เปนอีกเรื่อง หนึ่ง เรื่อง ไข่ต้มเจ้าปัญหา เรื่องนี้สอดแทรกความรู้ไปด้วย คือ อยุร่วมกันควรแบ่งปันกันอย่าทะเลาะกัน ควรรักกันไว้เถิด เรื่อง จะ เข้มข้น หรือ ให้ความรู้อย่างไร ได้ชมกันเรยจร้า