**โปรเจคเด็กคอม*เรื่อง 3 แพร่ง**

Go down

**โปรเจคเด็กคอม*เรื่อง 3 แพร่ง**

ตั้งหัวข้อ  Romance_G on Wed Apr 21, 2010 7:36 pm

โปรเจคนี้เปนโปรเจคจบของเด็กคอมพิวเตอร์ธุรกิจปี 1 7.1 (ปวช) ซึ่งพวกเค้าได้ทำส่งอาจารย์
เนื่องจากเรื่องนี้ที่ชื่อว่า 3 แพร่ง เพราะ มีตัวแสดงนำ 3 คน โหะ ๆ เรื่องจ่าเปนไง ไปดุกันจร้า